Allmänna Villkor

Denna policy projiceras till all personlig information och känslig personlig information eller information som ges av eller erhållits från någon person som besöker eller använder eller öppnar webbplatsen ("Användare"). Vi förbehåller oss rätten att ändra eller granska detaljerna i denna policy utan föregående meddelande och den reviderade policyn kommer att gälla från dagen för överföring. Därför uppmanas användarna att regelbundet besöka webbplatsen och granska policyn.

  • Regel 1

    En användare kan bli skyldig att ge bort viss personlig information, inklusive känslig personlig information när han surfar genom webbplatsen eller för att använda tjänster på webbplatsen.

  • Regel 2

    Personlig information som lämnas till oss av en användare kommer att användas av oss för ett eller flera av följande syften: (a) för att hjälpa oss att skapa innehåll som är relevant för användaren; (b) att samla in en databas med all personlig information som samlats in från användaren

  • Regel 3

    När en användare besöker webbplatsen ska ett eller flera cookies skickas till en dator eller den enhet som användaren använder för att besöka webbplatserna. Cookies används för att öka kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av oss, inklusive för att behålla användarens preferenser...

To Top